Posts Tagged ‘เกมส์’

เล่น เกมส์ ต้องมีมิตรจิตมิตรใจ รู้จักให้อภัย ต้องพูดคำขอขมา

เกมส์ ฝึกตนเอง เช่น นักเวทย์กำลังยิงมอนสเตอร์อยู่ ระหว่างที่กำลังร่ายเวทย์อยู่นั้น นักธนูซึ่งอยู่ใกล้กว่ามองไม่เห็น จึงยิงมอนสเตอร์ตัวเดียวกัน ในเรื่องนี้ต้องยอมให้อโหสิกรรมกัน เสนาะเกิดจากความไม่ตั้งใจ หรือบางคนไปสู้มอนสเตอร์ด้วยกันเป็นตระกูล หรือเป็นปาร์ตี้ชาวคณะ ขณะสับสนเกิดความฉงน จึงไปตีเอามอนสเตอร์ที่อีกกลุ่มหนึ่งกำลังตีอยู่ ผู้มาภายหลังคือคนทีมาแจม ชาวบ้านเค้า ต้องรายงานคำขอขมา และผู้ที่ตีอยู่ก่อน ก็ต้องรู้จักอโหสิกรรม เพราะเค้าไม่ได้ตั้งอกตั้งใจ เป็นอาทิ ฝึกที่จะเป็นคนมีความมีน้ำใจ ให้ความแบ่งเบาผู้เล่นใหม่ ไม่มักได้ บ่อยครั้งที่เห็นผู้เล่นที่เพิ่งขึ้นต้นเล่น จนด้วยเกล้าในตัวเกม หรือการใช้ข้อบังคับบนแป้นพิมพ์ ว่าต้องกดสั่งอะไร มีข้อสงสัยในเกม ต่างๆหลาย และมีผู้เล่น เกมส์ ที่มีมิตรจิตมิตรใจ ตอบปัญหาให้คำหารือ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่เกิดจากความมีใจดี แต่ก็มีเช่นเดียวกัน สำหรับผู้เล่นที่ไม่มีความเอื้อเฟื้อ และเอาแต่ได้ เป็นข้อที่ต้องช่วยกันปลูกจิตสำนึก ฝึกกิริยาในการเข้าสังคม และ เกมส์ ขันตี